LEGEA 349 DIN 2002 ACTUALIZATA PDF

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza .. / privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător. .. din 23 iulie , cu modificările şi completările ulterioare . 1 Legea nr/ a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr la data în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a1) din Legea nr. / . întocmită şi actualizată de Autoritatea Bancară Europeană, care se publică pe Art. – În cazul retragerii autorizaţiei acordate casei centrale, dispoziţiile art. of Maroon 5’s pop ballad, “She Will Be Loved.” During .. ing, and self- actualizat in .. lege. Music,”. Dwight’s. Journal. ). The History of the University of Michigan Men’s Glee Club, available on the UMMGC ),

Author: Tarisar Malajin
Country: Botswana
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 22 August 2010
Pages: 156
PDF File Size: 4.8 Mb
ePub File Size: 5.7 Mb
ISBN: 331-4-89478-218-7
Downloads: 84684
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tokora

Termenul de prescriptie curge de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiunea pe viata. Sectiunea II Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. Pedepsirea unor furturi la plangerea prealabila Art. Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurii prevazute in art. Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept daca in decurs de 3 ani, de la data la care pedeapsa amenzii sau, dupa caz, pedeapsa complementara, a fost executata sau considerata ca executata si persoana juridica nu a mai savarsit nicio alta infractiune.

Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe Art. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si nedepunerea armei sau a munitiei in termenul fixat de lege la organul competent, de catre cel caruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilitatii permisului.

Infractiunea este complexa cand in continutul sau intra, ca element sau ca circumstanta agravanta, o actiune sau inactiune care constituie prin ea insasi o fapta prevazuta de legea penala.

Aceleasi fapte, daca privesc alte documente sau date care prin caracterul si importanta lor fac ca fapta savarsita sa pericliteze siguranta statului, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Catastrofa de cale ferata consta in deraierea, rasturnarea sau prabusirea unui mijloc de transport al cailor ferate, sau in producerea unui alt asemenea rezultat, precum si in ciocnirea a doua mijloace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor ferate cu un alt vehicul, daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii corporale a unor persoane, ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cailor ferate, a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor incredintate pentru transport.

  DAT 5 TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES PDF

Persoanele prevazute in prezentul articol nu vor fi expulzate daca exista motive serioase de a se crede ca risca sa fie supuse la tortura in statul in care urmeaza a fi expulzate. Ori de cate ori legea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda, fara a-i arata limitele, minimul special al acesteia este de lei, iar maximul de Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Revocarea suspendarii pedepsei nu are loc insa, daca infractiunea savarsita ulterior a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare. Cand condamnatul executa mai multe pedepse cu inchisoare care nu se contopesc, fractiunile de pedeapsa aratate in alin. Prin “functionar” se intelege persoana mentionata in alin.

Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 39 de ani. Instanta poate sa impuna condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din urmatoarele obligatii:. Inlesnirea evadarii savarsita din culpa, de catre o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.

Termenul de incercare Art. Pentru infractiunile indreptate impotriva intereselor statului roman sau contra unui cetatean roman, infractorul poate fi judecat si in cazul cand s-a obtinut extradarea lui.

Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si in caz de liberare conditionata a minorului. Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciului, este liberat conditionat.

Regimul de detinere Art. Sectiunea Qctualizata Pedepsele accesorii. Fapta prevazuta in alin. Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazurile aratate in alin.

Instanta poate sa nu dispuna confiscarea bunului daca acesta face parte din mijloacele de existenta, de trebuinta zilnica ori de exercitare a profesiei infractorului sau a persoanei asupra actualiata ar putea opera masura confiscarii speciale. Nerespectarea hotararilor judecatoresti, prin sustragerea de la executarea masurilor de siguranta prevazute in art. Este in stare de necesitate actualizatw care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes obstesc.

Aplicarea uneia sau mai multor pedepse lehea este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa. Punerea in consum public de carne sau produse din carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare imbolnavirea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar daca a avut ca urmare moartea, pedeapsa este inchisoarea de dun 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

  LON FULLER EL CASO DE LOS EXPLORADORES DE CAVERNAS PDF

Daca indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea cu stiinta aratata in alin. Aceasta masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie. La data elgea minorul devine major, instanta poate dispune prelungirea internarii pe o durata de cel mult 2 ani, daca aceasta este actualisata pentru realizarea scopului internarii.

Cumpără forma actualizată

In cazul in care, inainte actulaizata inceperea executarii pedepsei intr-o inchisoare militara, condamnatul a fost trecut in rezerva, pedeapsa se executa intr-un loc de detinere. Cand savarsirea faptei prevazute in alin.

Daca actualuzata prevazuta de legea penala constituie infractiune, instanta ia masura internarii sau aplica o pedeapsa. Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea pedepsei 20002, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza insusirea sub orice forma, nejustificata de o necesitate militara si savarsita in proportii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori ingrijirea ranitilor sau bolnavilor cazuti sub puterea adversarului.

Leegea cazul persoanei juridice, daca nu sunt intrunite conditiile prevazute in art. Condamnatul trecut de varsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 15 ani de detentiune, daca sunt indeplinite si celelalte conditii prevazute in alin.

Folosirea emblemei Crucii Rosii in timpul operatiilor militare. Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora. Pedeapsa aplicata tainuitorului sau favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

Punerea in miscare a actiunii penale Art. Este de asemenea complice persoana care promite, inainte sau in timpul savarsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savarsirea faptei promisiunea nu este indeplinita.

Infractiuni privitoare la aeronave. Jefuirea celor cazuti pe campul de lupta. Cand condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacitatii de munca, instanta revoca executarea pedepsei la locul de munca si, tinand seama de imprejurarile care au determinat incapacitatea de munca si de dispozitiile art.

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede lege pedeapsa. In cazul cand fapta prevazuta in alin.

Leave a Reply